Projekt magisterski Komendy Powiatowej Policji w Braniewie,

 wykonany w trakcie studiów na Politechnice Gdańskiej.