Projekt inżynierski akademika w Gdańsku,

 wykonany w trakcie studiów na Politechnice Gdańskiej.